Notícies Escola

  • 1a jornada d’Energies Renovables
  • 1a jornada d’Energies Renovables
  • 1a jornada d’Energies Renovables

1a jornada d’Energies Renovables

Trobada amb organismes i institucions de referència, empreses del sector i docents de les escoles d’FP que imparteixen el cicle d'Energies Renovables

Salesians Sarrià ha organitzat la I Jornada d'Energies Renovables, un esdeveniment amb diferents institucions, organismes i professionals que han posat a debat el futur de les Energies Renovables i les tendències que es poden trobar en l'actualitat dins d'aquest sector.

Un dels temes destacats de la trobada ha estat el del paper actual dels vehicles dièsel. Segons dades aportades per Pere Soria, responsable d'Energies Renovables del Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya, el 2016 el 50% dels vehicles comprats eren dièsel, una xifra inferior en relació a les dades de 2015, en què van ser el 75% de tot el parc automobilístic espanyol. Un descens que posa de manifest l'augment de la consciència ecològica sobre la utilització de vehicles menys contaminants per als desplaçaments dins de les ciutats catalanes.

L'energia eòlica també va tenir el seu protagonisme en la jornada i es va destacar el seu pròxim a repunt després de patir una caiguda en el seu consum durant els últims cinc anys. ‘Des de 2013 que no s'instal·la cap molí de vent a Catalunya, en canvi aquest 2017 tornarem a instal·lar un i tenim previst un creixement generalitzat en els propers anys’, ha destacat Jaume Morron, gerent de l'Associació Eòlica de Catalunya.  

En l'àmbit professional, les empreses busquen cada vegada més professionals que sàpiguen adaptar-se als canvis del sector i no treballadors especialitzats en un àmbit en concret, així ho ha destacat Javier Sanz, CTO Renewable Energies d’InnoEnergy.

Barcelona, una forta aposta per les energies renovables

Barcelona s'ha caracteritzat pel seu gran compromís amb les energies renovables. Des del consistori s'aposta per l'eliminació de les barreres introduïdes per organismes estatals i europeus, per a l'accés de la població a les energies no contaminants. Cristina Castells, directora de l'Agència d'Energia de Barcelona, ha destacat que ‘des de la ciutat s'aposta pel Pla d'Energia pel qual es manifesta la forta voluntat d'implantació de les energies solars, en espais públics i privats’. Una altra de les qüestions que afecten les institucions és la tramitació dels permisos, un aspecte en el qual s'està treballant des de l'ajuntament per fer que la implantació sigui més àgil per als ciutadans.

Trobada de docents del cicle d’Energies Renovables

Diferents professors de Formació Professional de centres estatals que imparteixen el cicle formatiu de Grau Superior Energies Renovables es van reunir a l’escola amb l’objectiu de posar en comú les seves experiències i compartir metodologies.  Després d'un dinar de treball, els docents van poder conversar Sonia Mora, assessora tècnica docent del Departament d'Ensenyament, i Carlota Torrens,  assessora de centres educatius de la Alianza para la FP Dual,  centrant-se en la formació als centres de treball i formació professional dual.

 

Més imatges