Notícies Escola

  • Guia sobre l’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP)
  • Guia sobre l’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP)

Guia sobre l’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP)

Salesians Sarrià ha presentat una publicació sobre Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) fruit de la investigació i el treball col.laboratiu d’un grup de professors de l’escola.

En el marc de les jornades de formació del professorat de l’escola que s’organitzen la primera setmana de juliol, Salesians Sarrià ha presentat una publicació sobre Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) formada per una guia del docent d’aplicació a l’aula i una guia per a l’alumne que sintetitzen els aspectes més destacats de l’ABP i la seva aplicació a la feina docent.

La publicació és fruit de ‘moltes lectures, consultes i hores de confrontació en treball col.laboratiu que recull les diferents experiències sobre ABP que s’han fet en els darrers anys a l’escola’, comenta José Abascal, director de Salesians Sarrià.

La jornada va comptar amb la participació de quatre estudiants de màster que van explicar la seva experiència a la universitat danesa Aalborg Universitet. Joan Calvet, Pau Capellá, Guillem Gall i David Romanos van exposar els avantatges de l’ABP i el perquè és un èxit a la universitat d’ Aalborg que presenta un model d’aprenentatge únic. Els seus testimonis a la universitat es van intentar aplicar a les necessitats del professorat de Formació Professional que treballa amb l’Aprenentatge Basat en Projectes, en una jornada molt participativa.   

Fa set anys que a Salesians Sarrià s’estan implementant projectes d’innovació a la Formació Professional amb l’objectiu de desenvolupar en els alumnes la capacitat de treball en equip, conscients de les necessitats del mercat de treball. L’Aprenentatge Basat en Projectes aporta a l'alumnat la possibilitat d'aprendre de forma autònoma uns coneixements tècnics basant-se en la recerca de solucions a un problema o repte concret.