Estudis de Batxillerat a Barcelona

BATXILLERAT CIÈNCIES I TECNOLOGIA

Classes pràctiques, actives i motivadores

El Batxillerat forma acadèmicament als alumnes per afrontar una prova d’accés a la Universitat i cursar estudis superiors amb plenes garanties.

Però la nostra metodologia vol anar més enllà, facilitem als alumnes les eines i les competències ne­cessàries per al desenvolupament per­sonal, la incorporació al món laboral i l’exercici d’una ciutadania activa i responsable.

SOL·LICITA INFORMACIÓ

Si us plau, indicar el seu Nom i Cognoms.
Si us plau, indicar el seu Mail.
Si us plau, indicar el seu Telèfon.
És necessari acceptar els termes

Avaluació continuada

Acompanyament educatiu

Ajudants lingüístics

Aprenentatge cooperatiu

BATXILLERAT CIÈNCIES I TECNOLOGIA

Itineraris tecnològic, científic i salut

Uns estudis a mida

La capacitat del nostre Batxillerat ens permet dissenyar tres itineraris diferents de la modalitat Ciències i Tecnologia, en funció dels interessos dels estudiants i amb una gran oferta d’assignatures. Cada itinerari té unes matèries comunes i altres específiques pròpies de cada especialitat.
D’aquesta manera, la part comuna garanteix una formació bàsica de l’alumnat, mentre que la part diversificada permet a l’estudiant especialitzar-se d’acord amb les seves preferències i capacitats. 

A Salesians Sarrià impartim 3 itineraris:

 • Tecnològic
 • Científic
 • Ciències de la Salut

Per a poder accedir al Batxillerat, cal que compleixis una de les següents condicions:

 • Tenir el títol de Graduat en Educació Secundària obligatòria o equivalent.
 • Tenir el títol de tècnic d'un cicle formatiu de Grau Mitjà o tècnic superior d'un cicle formatiu de Grau Superior (en aquests casos es pot demanar la convalidació de matèries optatives i del treball de recerca).
 • Haver cursat estudis de sistemes educatius estrangers que hagin estat homologats amb el títol de GESO o el de tècnic o tècnica.

Amb el títol de Batxillerat es pot accedir:

 • A la Universitat (un cop aprovades les proves d'accés).
 • A qualsevol cicle formatiu de Grau Superior.
 • Als ensenyaments superiors artístics (un cop superada una prova específica d'accés).
 • Al món laboral.
Bachillerato de Ciencias y Tecnologia

L’alumne, el centre

Volem fomentar sobretot la participació dels alumnes, la seva curiositat i creativitat. Les classes són molt actives i motivadores, sempre buscant la interacció de l’alumne i el grup per facilitar el seu aprenentatge real.

Bachillerato de Humanidades i Ciencias Sociales

Acompanyament educatiu

L’alumne compta amb el suport del seu tutor juntament amb tots els professors que col·laboren en el procés d’ensenyament-aprenentatge i l’acompanyament personal en el creixement dels joves. L’acció tutorial és un dels nostres principals eixos formatius.

Bachillerato Internacional

Escola europea de qualitat

Tenim el certificat d'Escola Multilingüe pel nostre treball de potenciar la internacionalització de la comunitat educativa a través de la participació en projectes internacionals i la promoció i l’aprenentatge dels idiomes estrangers.

Què estudiaràs al Batxillerat?

Us presentem els tres itineraris amb l’organització de les matèries comunes i diversificades (a primer i segon curs)

Matèries comunes generals:

MATÈRIES COMUNES - Batxillerat 1

 • Filosofia
 • Llengua catalana I
 • Llengua castellana I
 • Anglès I
 • Ciències per al món contemporani
 • Educació física (en anglès)
 • Tutoria

MATÈRIES COMUNES - Batxillerat 2

 • Llengua catalana II
 • Llengua castellana II
 • Anglès II
 • Història
 • Història de la filosofia
 • Tutoria
 • Treball de recerca

Matèries de modalitat d’opció de Ciències: Cal triar-ne una optativa a primer i a segon pendent de les directrius del  Dept. Ensenyament)

ITINERARI 1: TECNOLÒGIC - PRIMER ANY

 • Matemàtiques I
 • Física I
 • Tecnologia Industrial I
 • *Química I
 • *Dibuix tècnic I (en anglès)

ITINERARI 1: TECNOLÒGIC - SEGON ANY

 • Matemàtiques II
 • Física II
 • Tecnologia Industrial II
 • *Química II
 • *Dibuix tècnic II (en anglès)
 • *Electrotècnia

Matèries de modalitat d’opció de Ciències: Cal triar-ne una optativa a primer i a segon pendent de les directrius del  Dept. Ensenyament)

ITINERARI 2: CIENTÍFIC - PRIMER ANY

 • Matemàtiques I
 • Física I
 • Química I
 • Ciències de la terra i mediambientals I

ITINERARI 2: CIENTÍFIC - SEGON ANY

 • Matemàtiques II
 • Física II
 • Química II
 • Ciències de la terra i mediambientals II

Matèries de modalitat d’opció de Ciències: Cal triar-ne una optativa a primer i a segon pendent de les directrius del  Dept. Ensenyament)

ITINERARI 3: CIÈNCIES DE LA SALUT - PRIMER ANY

 • Matemàtiques I
 • Biologia I
 • Química I
 • *Ciències de la terra i mediambientals I
 • *Física I

ITINERARI 3: CIÈNCIES DE LA SALUT - SEGON ANY

 • Matemàtiques II
 • Biologia II
 • Química II
 • *Ciències de la terra i mediambientals II
 • *Física II

Què estudiaràs al Batxillerat?

Us presentem els tres itineraris amb l’organització de les matèries comunes i diversificades (a primer i segon curs)

MATÈRIES COMUNES*

Primer cursSegon curs
Filosofia Llengua catalana II
Llengua catalana I Llengua castellana II
Llengua castellana I Anglès II
Anglès I Història
Ciències per al món contemporani Història de la filosofia
Educació física (en anglès) Tutoria
Tutoria Treball de recerca

ITINERARI 1: TECNOLÒGIC

Primer cursSegon curs
Matemàtiques I Matemàtiques II
Física I Física II
Tecnologia Industrial I Tecnologia Industrial II
*Química I *Química II
*Dibuix tècnic I (en anglès) *Dibuix tècnic II (en anglès)
  *Electrotècnia

ITINERARI 2: CIENTÍFIC

Primer cursSegon curs
Matemàtiques I Matemàtiques II
Física I Física II
Química I Química II
Ciències de la terra i mediambientals I Ciències de la terra i mediambientals II

ITINERARI 3: CIÈNCIES DE LA SALUT

Primer cursSegon curs
Matemàtiques I Matemàtiques II
Biologia I Biologia II
Química I Química II
*Ciències de la terra i mediambientals I  *Ciències de la terra i mediambientals II
*Física I *Física II

Avantatges Batxillerat

El Batxillerat et permet adquirir i consolidar uns coneixements necessaris per a la continuïtat a estudis superiors

HORARI INTENSIU

L’horari és intensiu de matí, de 8:00h a 14:30h, i una tarda alguna setmana mentre es realitza el Treball de Recerca.

AVALUACIÓ CONTINUADA

Les notes de cada avaluació són el resultat de la valoració de les tasques del dia a dia i de la realització d’exàmens trimestrals.

ACOMPANYAMENT EDUCATIU

Fem tutories grupals setmanals i tutories individuals de seguiment personalitzat, amb una clara vocació orientadora.

PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES

Des de l’escola ens esforcem contínuament per establir una comunicació fluïda i freqüent amb les famílies dels nostres alumnes.

APRENENTATGE COOPERATIU

Fomentem l’autonomia i el treball cooperatiu entre els nostres alumnes aplicant diverses tècniques de treball en equip.

RELACIONS INTERNACIONALS

La internacionalització de la comunitat educativa és un element essencial i promovem els intercanvis amb altres escoles europees.

 • Item 4
 • Item 1
 • Item 5
 • Item 3

Dades de contacte

Podràs arribar en transport públic (metro, ferrocarril i autobús) i fins i tot amb bicicleta (tenim pàrquing de bicis a l'escola).

Passeig Sant Joan Bosco, 42.
08017 - Barcelona
Telf: 93 203 11 00
salesians.sarria@salesians.cat
Horari: de 7,30 a 21h
Bústia de suggeriments

 
salesians-sarria-contacto

Notícies relacionades

 • Inici i acollida (Escola) 20 Setembre 2022

  Tota la comunitat educativa enceta amb il·lusió un curs ple de nous reptes. Dies de presentacions, cares noves,...

 • E-Transport Network (Escola) 15 Setembre 2022

  Salesians Sarrià acull la segona trobada del projecte Erasmus+ KA2 sobre mobilitat elèctrica amb la presència de...