FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL PLUS

Desenvolupament d'aplicacions web

CICLE DE GRAU SUPERIOR A BARCELONA

Si t’agradaria crear i administrar entorns web i entorns per a dispositius mòbils, aquest és el teu cicle. Podràs entrar al món del desenvolupament de llocs web i conèixer totes les tècniques més actuals.

Descobreix un dels cicles de l’àmbit informàtic amb una àmplia sortida laboral i en format 100% Dual. Podràs ser responsable de projectes TIC d’una empresa o fer de Quality Assurance Tester.

SOL·LICITA INFORMACIÓ

Si us plau, indicar el seu Nom i Cognoms.
Si us plau, indicar el seu Mail.
Si us plau, indicar el seu Telèfon.
És necessari acceptar els termes

FP Dual Plus

Plurilingüe

Innovació i emprenedoria

Metodologia ABP

Amb contracte de treball retribuït i prestació d’atur

La informàtica és una de les professions més demandades amb una àmplia inserció laboral

Per a mòbils fer un segon clic per iniciar vídeo

Què aprendràs a fer?

Desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model usat i amb tecnologies específiques, garantint l'accés a les dades de manera segura i complint els criteris d'accessibilitat usabilitat i qualitat exigit en els estàndards establerts.

Els alumnes cursaran el cicle en format 100% Dual amb un contracte de treball retribuït i prestació d’atur. A més, tindran una reducció de càrrega lectiva.

Salesians Sarrià és un centre concertat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya - GENCAT.

 

Per a poder accedir al cicle formatiu de Grau Superior Desenvolupament d’aplicacions web en format Dual Plus, cal que compleixis una de les següents condicions:

 • És imprescindible que els estudiants que vulguin accedir a la Formació Professional Dual Plus tinguin una titulació anterior en Grau Mitjà o Grau Superior de les famílies afins.

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica superior, que permet accedir:

 • Accés directe a estudis universitaris i amb reconeixement oficial de crèdits, segons el cicle de procedència.
 • A qualsevol altre cicle de Grau Superior.
 • Tècnic/a superior en programació web.
 • Tècnic/a superior en programació multimèdia.
 • Tècnic/a superior en desenvolupament d’aplicacions en entorns web.

Aprenentatge Basat en Projectes (ABP)

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge que potencia l’esperit crític i l’autonomia dels estudiants

La innovació i la creativitat són essencials en la Formació Professional. Fa set anys que estem implementant projectes d’innovació a la FP per adaptar-nos als nous alumnes que demanen noves maneres d’aprendre de manera col.laborativa i a les necessitats del mercat de treball. L’Aprenentatge Basat en Projectes aporta a l'alumnat la possibilitat d'aprendre de forma autònoma uns coneixements tècnics basant-se en la recerca de solucions a un problema o repte concret. Això suposa un comportament actiu ja que els estudiants han de buscar informació, debatre propostes, plantejar solucions, solucionar errors, decidir el més adequat...

Formació Professional Dual Plus

La modalitat FP Dual Plus permet als alumnes desenvolupar els coneixements i les habilitats adquirides en un entorn laboral real

Els estudiants del nostre centre que ho desitgin poden realitzar els seus estudis d’FP en modalitat Dual Plus que alterna la formació escolar i la formació a l’empresa. La Formació Professional Dual Plus és una oportunitat per millorar les competències dels nostres alumnes i descobrir la complexitat real del seu ofici. A més, tenen la seva primera experiència en el mercat de treball. A Salesians Sarrià no entenem la Formació Professional sense el contacte directe amb el món laboral. L’escola disposa d’un coordinador d’FP Dual Plus que gestiona aquesta modalitat d’estudis, forma als tutors d’empresa i arriba a acords estratègics amb empreses i institucions.

Contiguts i temari

Descobreix el cicle formatiu de Grau Superior Desenvolupament d’aplicacions web

Família Professional: Informàtica i comunicacions

MÒDULS PROFESIONALS

 • Sistemes informàtics (198 hores)
 • Bases de dades (231 hores)
 • Programació (297 hores)
 • Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació (99 hores)
 • Entorns de desenvolupament (66 hores)
 • Desenvolupament web en entorn client (165 hores)
 • Desenvolupament web en entorn servidor (165 hores)
 • Desplegament d'aplicacions web (99 hores)
 • Disseny d'interfícies web (99 hores)
 • Formació i orientació laboral (99 hores)
 • Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)
 • Projecte de desenvolupament d'aplicacions web (99 hores)
 • Formació en centres de treball (317 hores)
 • Complements de formació: Videojocs, IoT i Anglès

Avantatges FP

Els cicles formatius són uns estudis molt pràctics que et permeten fer allò que realment t’agrada. Descobreix el món de la Formació Professional

MILLOR OPCIÓ PER TREBALLAR

La Formació Professional és una modalitat molt demandada per les empreses que necessiten perfils tècnics ben formats.

FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL

Els alumnes estan més motivats perquè apliquen de forma pràctica i real els seus coneixements a l’empresa i perceben una remuneració econòmica.

APRENENTATGE PRÀCTIC I REAL

La metodologia de la Formació Professional és totalment pràctica i real, motiva els alumnes en l’aprenentatge fent allò que realment els hi agrada.

BORSA DE TREBALL

Disposem d’un departament d’Escola-Empresa que gestiona una Borsa de Treball amb més de 300 ofertes de feina anuals i importants empreses col·laboradores.

TREBALL PER PROJECTES (ABP)

L’ABP afavoreix un aprenentatge transversal en un entorn col·laboratiu que potencia l’esperit crític i l’autonomia dels estudiants.

RELACIONS INTERNACIONALS

Promovem els intercanvis amb altres escoles europees i la inserció laboral en altres països. Oferim la possibilitat de fer una estada pràctica en empreses a l’estranger.
 • Item 3
 • Item 1
 • Item 4
 • Item 5

Dades de contacte

Podràs arribar en transport públic (metro, ferrocarril i autobús) i fins i tot amb bicicleta (tenim pàrquing de bicis a l'escola).

Passeig Sant Joan Bosco, 42.
08017 - Barcelona
Telf: 93 203 11 00
salesians.sarria@salesians.cat
Horario: de 7 a 21h
Bústia de suggeriments

salesians-sarria-contacto

Notícies relacionades

© 2018 Salesians Sarrià