Equip directiu

Equip directiu

Director - Titular José Abascal

Sotsdirector/a Francisco Álamo

Administrador Vicenç Sánchez

Cap d’estudis FPGM Eloy González

Cap d’estudis FPGS Josep Cartañà

Cap d’estudis Batxillerat Carlos Escriche

Cap de Pastoral Rafael Rodríguez

Cap del SAPP Marta Pujol


COM_SPPORTFOLIO_BACK_TO_CATEGORY

Date

22 Novembre 2017

Categories

Equip directiu