Equip directiu

Equip directiu

Director - Titular José Abascal

Sotsdirector/a Francisco Álamo

Administrador Vicenç Sánchez

Cap d’estudis FPGM i PFI Eloy González

Cap d’estudis FPGS Josep Cartañà

Cap d’estudis Batxillerat Carlos Escriche

Cap de Pastoral Rafael Rodríguez

Cap del SAPP Marta Pujol


COM_SPPORTFOLIO_BACK_TO_CATEGORY

Date

22 Novembre 2017

Categories

Equip directiu