Estudis de Batxillerat a Barcelona

BATXILLERAT CIÈNCIES SOCIALS I HUMANITATS

Classes pràctiques, actives i motivadores

El Batxillerat forma acadèmicament als alumnes per afrontar una prova d’accés a la Universitat i cursar estudis superiors amb plenes garanties.

Però la nostra metodologia vol anar més enllà, facilitem als alumnes les eines i les competències ne­cessàries per al desenvolupament per­sonal, la incorporació al món laboral i l’exercici d’una ciutadania activa i responsable.

SOL·LICITA INFORMACIÓ

Si us plau, indicar el seu Nom i Cognoms.
Si us plau, indicar el seu Mail.
Si us plau, indicar el seu Telèfon.
Es necessasri acceptar els termes

Avaluació continuada

Acompanyament educatiu

Ajudants lingüístics

Aprenentatge cooperatiu

BATXILLERAT CIÈNCIES SOCIALS i HUMANITATS

Itineraris ciències socials i humanístic

Itinerarios y modalidades del Bachillerato Ciencias y Tecnologia

33% de les assignatures en anglès

La capacitat del nostre Batxillerat ens permet dissenyar dos itineraris diferents de la modalitat Humanitats i Ciències Socials, en funció dels interessos dels estudiants i amb una gran oferta d’assignatures. Cada itinerari té unes matèries comunes i altres específiques pròpies de cada especialitat.

D’aquesta manera, la part comuna garanteix una formació bàsica de l’alumnat, mentre que la part diversificada permet a l’estudiant especialitzar-se d’acord amb les seves preferències i capacitats

A Salesians Sarrià impartim 2 itineraris:

 • Ciències Socials
 • Humanístic

Per a poder accedir al Batxillerat, cal que compleixis una de les següents condicions:

 • Tenir el títol de Graduat en Educació Secundària obligatòria o equivalent.
 • Tenir el títol de tècnic d'un cicle formatiu de Grau Mitjà o tècnic superior d'un cicle formatiu de Grau Superior (en aquests casos es pot demanar la convalidació de matèries optatives i del treball de recerca).
 • Haver cursat estudis de sistemes educatius estrangers que hagin estat homologats amb el títol de GESO o el de tècnic o tècnica.

Amb el títol de Batxillerat es pot accedir:

 • A la Universitat (un cop aprovades les proves d'accés).
 • A qualsevol cicle formatiu de Grau Superior.
 • Als ensenyaments superiors artístics (un cop superada una prova específica d'accés).
 • Al món laboral.
BATXILLERAT CIÈNCIES SOCIALS I HUMANITATS

L’alumne, el centre

Volem fomentar sobretot la participació dels alumnes, la seva curiositat i creativitat. Les classes són molt actives i motivadores, sempre buscant la interacció de l’alumne i el grup per facilitar el seu aprenentatge real.

BATXILLERAT CIÈNCIES SOCIALS I HUMANITATS

Acompanyament educatiu

L’alumne compta amb el suport del seu tutor juntament amb tots els professors que col·laboren en el procés d’ensenyament-aprenentatge i l’acompanyament personal en el creixement dels joves. L’acció tutorial és un dels nostres principals eixos formatius.

BATXILLERAT CIÈNCIES SOCIALS I HUMANITATS

Escola europea de qualitat

Tenim el certificat d'Escola Multilingüe pel nostre treball de potenciar la internacionalització de la comunitat educativa a través de la participació en projectes internacionals i la promoció i l’aprenentatge dels idiomes estrangers.

Què estudiaràs al Batxillerat?

Us presentem els tres itineraris amb l’organització de les matèries comunes i diversificades (a primer i segon curs)

Matèries comunes generals:

MATÈRIES COMUNES - Batxillerat 1

 • Filosofia
 • Llengua catalana I
 • Llengua castellana I
 • Anglès I
 • Ciències per al món contemporani
 • Educació física
 • Tutoria

MATÈRIES COMUNES - Batxillerat 2

 • Llengua catalana II
 • Llengua castellana II
 • Anglès II
 • Història
 • Història de la filosofia
 • Tutoria
 • Treball de recerca

Matèries de modalitat d’opció de Ciències: Cal triar-ne una optativa a primer i a segon pendent de les directrius del  Dept. Ensenyament)

ITINERARI 1: CIÈNCIES SOCIALS - PRIMER ANY

 • Matemàtiques CCSS I
 • Economia i organització d'empreses I
 • Història del món contemporani
 • *Economia
 • *Francès
 • *Psicologia i sociologia

ITINERARI 1: CIÈNCIES SOCIALS - SEGON ANY

 • Matemàtiques CCSS II
 • Economia i organització d'empreses II
 • Geografia
 • *Història de l'art
 • *Literatura castellana

Matèries de modalitat d’opció de Ciències: Cal triar-ne una optativa a primer i a segon pendent de les directrius del  Dept. Ensenyament)

ITINERARI 2: HUMANÍSTIC - PRIMER ANY

 • Llatí I
 • Literatura catalana
 • Història del món contemporani
 • *Francès
 • *Psicologia i sociologia

ITINERARI 2: HUMANÍSTIC - SEGON ANY

 • Llatí II
 • Geografia
 • Història de l'art
 • Literatura castellana

Què estudiaràs al Batxillerat?

Us presentem els dos itineraris amb l’organització de les matèries comunes i diversificades (a primer i segon curs)

MATÈRIES COMUNES*

Primer cursSegon curs
Filosofia Llengua catalana II
Llengua catalana I Llengua castellana II
Llengua castellana I Anglès II
Anglès I Història
Ciències per al món contemporani Història de la filosofia
Educació física Tutoria
Tutoria Treball de recerca

ITINERARI 1: CIÈNCIES SOCIALS

Primer cursSegon curs
Matemàtiques CCSS I Matemàtiques CCSS II
Economia i organització d'empreses I Economia i organització d'empreses II
Història del món contemporani Geografia
*Economia *Història de l'art
*Francès *Literatura castellana 
*Psicologia i sociologia  

ITINERARI 2: HUMANÍSTIC

Primer cursSegon curs
Llatí I Llatí II
Literatura catalana Geografia
Història del món contemporani Història de l'art
*Francès Literatura castellana
*Psicologia i sociologia  

Avantatges Batxillerat

El Batxillerat et permet adquirir i consolidar uns coneixements necessaris per a la continuïtat a estudis superiors

HORARI INTENSIU

L’horari és intensiu de matí, de 8:00h a 14:30h, i una tarda alguna setmana mentre es realitza el Treball de Recerca.

AVALUACIÓ CONTINUADA

Les notes de cada avaluació són el resultat de la valoració de les tasques del dia a dia i de la realització d’exàmens trimestrals.

ACOMPANYAMENT EDUCATIU

Fem tutories grupals setmanals i tutories individuals de seguiment personalitzat, amb una clara vocació orientadora.

PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES

Des de l’escola ens esforcem contínuament per establir una comunicació fluïda i freqüent amb les famílies dels nostres alumnes.

APRENENTATGE COOPERATIU

Fomentem l’autonomia i el treball cooperatiu entre els nostres alumnes aplicant diverses tècniques de treball en equip.

RELACIONS INTERNACIONALS

La internacionalització de la comunitat educativa és un element essencial i promovem els intercanvis amb altres escoles europees.

 • Item 4
 • Item 1
 • Item 5
 • Item 3

Dades de contacte

Podràs arribar en transport públic (metro, ferrocarril i autobús) i fins i tot en bicicleta (tenim pàrquing de bicis a l’escola).

Passeig Sant Joan Bosco, 42.
08017 - Barcelona
Telf: 93 203 11 00
salesians.sarria@salesians.cat

Horari: de 7 a 21h
salesians-sarria-contacto

Notícies relacionades

© 2018 Salesians Sarrià