Servei de certificacions

Generated with MOOJ Proforms
* Informació requerida

 

1. DADES DE L'ALUMNE
Nom: *
1r Cognom: *
2n Cognom: *
Teléfon: *
E-mail *
DNI:
2. DOCUMENTACIÓ SOL·LICITADA
Tipus de certificat sol·licitat:
De matriculació
Expedient acadèmic
Nota mitjana (per a la universitat)
Acreditatiu d'Escolarització a Catalunya (per al nivell de català)
Estudis realitzats:
Any d'acabament del estudis:
3. OBSERVACIONS


(T'avisarem perquè passis a recollir l'original)

 
Les dades aquí recollides s'utilitzaran per a la recerca de la sol.licitud demanada en els arxius per a la gestió escolar, propietat de l'I.P.
Escoles Professionals Salesianes de Sarrià, inscrit al L.P.D. De conformitat amb la llei 15/1999 de 13 de desembre de LOPD, vostè hi te dret a l'accés, rectificació i cancel·lació, mitjançant sol·licitud escrita i adreçada a l'I.P. Escoles Professionals Salesianes de Sarrià 08017 Barcelona.