Producció i difusió de continguts d'àudio i vídeo

Què aprendràs a fer?

Desenvolupar, a partir d’especificacions tècniques, els sistemes de telecomunicació (telefonia, ràdio i televisió), informàtics (monousuari, multiusuari i telemàtic) i de producció audiovisual, assegurant l’operativitat i la qualitat dels serveis tècnics que marquen les normes i l’evolució tecnològica pròpies del sector.
Coordinar i supervisar l’execució i el manteniment dels sistemes, optimitzant els recursos humans i els mitjans disponibles, amb la qualitat requerida i en les condicions de seguretat vigents.

Què estudiaràs?

- Configuració d’infraestructures de sistemes de telecomunicacions.
- Sistemes informàtics i xarxes locals.
- Tècniques i processos en infraestructures de telecomunicacions.
- Sistemes de producció audiovisual.
- Sistemes de radiocomunicacions.
- Gestió de projectes d’instal·lacions de telecomunicacions.
- Sistemes de telefonia fixa i mòbil.
- Elements de sistemes de telecomunicacions.
- Xarxes telemàtiques.
- Sistemes integrats i llar digital.
- Fonaments de programació.
- Formació i orientació laboral.
- Empresa i iniciativa emprenedora.
- Projecte de sistemes de telecomunicacions i informàtics.
- Formació en centres de treball (350 hores de pràctiques en empreses).

CFGS Sistemes telecomunicac

Quina titulació obtindràs?

• Tècnic superior en Sistemes de telecomunicació i informàtics.
• Prevenció de riscos laborals de nivell bàsic.
• Certificat intern en AutoCAD.

De què podràs treballar?

• Tècnic en definició, anàlisi i desenvolupament de sistemes de telecomunicació i informàtics.
• Tècnic en telefonia, en xarxes locals i telemàtica.
• Tècnic en centres de producció audiovisual.
• Tècnic en explotació de sistemes i control de ràdio i TV.
• Tècnic en retransmissions i enllaços.
• Tècnic en sistemes multimèdia.

mes informacio curs3

sis teleco inform 1

sis teleco inform 2

sis teleco inform 3