Què aprendràs a fer?

El món de la indústria demana cada dia amb més urgència la presència de tècnics de grau superior especialitzats en la fabricació d’elements i dispositius mecànics de tota mena.
Tècnics que dominin els aspectes següents: representació gràfica en el disseny mecànic CAD 2D i 3D; fabricació industrial: CNC, CAD/CAM, electroerosió, etc.; fabricació amb màquina-eina convencional; control dels processos de fabricació de peces mecàniques; tècniques i mitjans d’automatització industrial; organització, gestió i control de la producció; metrologia i control de qualitat.

Què estudiaràs?

- Interpretació i representació gràfica.
- Definició de processos de mecanització, conformat i muntatge.
- Mecanització per control numèric.
- Fabricació assistida per ordinador (CAM).
- Programació de sistemes automàtics de fabricació mecànica.
- Programació de la producció. Matèria impartida parcialment en anglès 
- Execució de processos de fabricació.
- Materials.
- Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.
- Verificació de productes.
- Formació i orientació laboral.
- Empresa i iniciativa emprenedora.
- Projecte de fabricació de productes mecànics.
- Formació en centres de treball (350 hores de pràctiques en empreses).

Salesians de Sarrià


 Quina titulació obtindràs?

• Tècnic superior en Programació de la producció en fabricació mecànica.
• Prevenció de riscos laborals: la titulació de Tècnic superior permet dur a terme responsabilitats professionals equivalents al nivell bàsic en prevenció de riscos laborals.
• Certificat intern en AutoCAD.
• Certificat en Hypermill i Inventor.
• Possibilitat d’obtenir el títol en un any, un cop superat el cicle Disseny de productes de fabricació mecànica.

De què podràs treballar?

• Tècnic en mecànica
• Encarregat d’instal·lacions de processament de metalls.
• Encarregat d’operadors de màquines per treballar metalls.
• Encarregat de muntadors.
• Programador de CNC.
• Programador de sistemes automatitzats en fabricació mecànica.
• Programador de la producció.

 

Completa el teu perfil professional amb una doble titulació en 3 anys:
Programació de la producció en fabricació mecànica + Disseny en fabricació mecànica (2 + 1 PLUS)
Més un complement formatiu en aeronàutica.

mes informacio curs3

produccio mecanica 1

produccio mecanica 2

produccio mecanica 3