Instal·lació i manteniment

Mecatrònica industrial 

Segon curs per a alumnes provinents d’Automatització i robòtica industrial


Què aprendràs a fer?

Seràs capaç de configurar, optimitzar sistemes mecatrònics industrials i desenvolupar els plànols i esquemes, utilitzant les eines gràfiques de disseny assistit per ordinador, per configurar les instal·lacions i les seves modificacions. Podràs planificar, supervisar i/o executar el seu muntatge i manteniment, seguint els protocols de qualitat, de seguretat i de prevenció de riscos laborals i respecte ambiental.

 

Què estudiaràs?

Sistemes mecànics

Elements de màquines

Processos de fabricació

Representació gràfica de sistemes mecatrònics

Configuració de sistemes mecatrònics

Processos i gestió de manteniment i qualitat

Simulació de sistemes mecatrònics

Projecte de mecatrònica industrial

Formació en Centres de Treball (250 hores de pràctiques en empreses)                  

 

Completa el teu perfil professional amb una doble titulació en 3 anys:

Mecatrònica industrial Automatització i robòtica industrial

 

 
 

MÉS INFORMACIÓ