Què aprendràs a fer?

Aquests estudis capaciten per dissenyar productes gràfics, envasos i embalatges; editar publicacions impreses i electròniques, i gestionar i controlar la producció editorial, realitzant la publicació i el servei d'atenció al client, aplicant els protocols de qualitat, seguretat i prevenció de riscos laborals i assegurant-ne la funcionalitat i respecte al medi ambient.

Què estudiaràs?

 

- Materials de producció gràfica.
- Organització dels processos de preimpressió digital.
- Disseny de productes gràfics.
- Gestió de la producció en processos d'edició.
- Producció editorial.
- Disseny estructural d'envàs i embalatge.
- Disseny i planificació de projectes editorials multimèdia.
- Desenvolupament i publicació de productes editorials multimèdia.
- Comercialització de productes gràfics i atenció al client.
- Formació i orientació laboral.
- Empresa i iniciativa emprenedora.
- Projecte de disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia.
- Formació en centres de treball (380 hores de pràctiques en empreses).
Com treballem el packaging a l’escola


 
Quina titulació obtindràs?

• Tècnic superior en Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia.
• Prevenció de riscos laborals: la titulació de Tècnic superior permet dur a terme responsabilitats professionals equivalents al nivell bàsic en prevenció de riscos laborals.

De què podràs treballar?

• Tècnic en disseny gràfic.
• Tècnic en disseny de publicacions multimèdia.
• Tècnic en disseny d'envasos i embalatges.
• Tècnic en preimpressió (textos, imatges, integració).
• Tècnic en producció editorial.
• Tècnic en gestió de produccíó gràfica.
• Tècnic en desenvolupament i publicació de productes multimèdia.
• Tècnic en comercialització de productes gràfics i multimèdia.

mes informacio curs3

graficans

esko

 

disseny editorial 1

disseny editorial 2