FP Dual
NOVETAT: Implementació de la metodologia AICLE (Aprenentatge integrat de Continguts i Llengües Estrangeres) en llengua anglesa. Un 40% dels mòduls tècnics del curs s’impartiran en llengua anglesa.

Què aprendràs a fer?

Solucionar necessitats informàtiques actuals del mercat (xarxes d’ordinadors locals, internet, seguretat informàtica, correu electrònic, xarxes sense fils per a dispositius “wireless”, etc.). Instal·lar i mantenir els serveis sobre xarxes fixes i mòbils, els serveis d’Internet i els sistemes informàtics monousuari i multiusuari.

Què estudiaràs?

M01 - Muntatge i manteniment d’equips. ANGLÈS
M02 - Sistemes operatius monolloc.
M03 - Aplicacions ofimàtiques.
M04 - Sistemes operatius en xarxa.
M05 - Xarxes locals.
M06 - Seguretat informàtica.
M07 - Serveis de xarxa.
M08 - Aplicacions web. ANGLÈS
M09 - Anglès. 
M10 - Formació i orientació laboral.
M11 - Empresa i iniciativa emprenedora.
M12 - Síntesi.
M13 - Formació en centres de treball (350 hores de pràctiques en empreses).

Quina titulació obtindràs?

• Tècnic en Sistemes microinformàtics i xarxes.
• Prevenció de riscos laborals: la titulació de Tècnic permet dur a terme responsabilitats professionals equivalents al nivell bàsic en prevenció de riscos laborals.

De què podràs treballar?

• Tècnic d’instal·lació i manteniment de sistemes informàtics monousuari i en xarxes fixes i mòbils.
• Tècnic d’instal·lació i de manteniment en serveis d’Internet i portals d’informació.
• Tècnic en el servei d’informació i assessorament en empreses de sistemes i aplicacions informàtiques.
• Tècnic d’instal·lació, configuració i manteniment del maquinari i del programari de sistemes informàtics.
• Tècnic d’assistència a l’usuari.

mes informacio curs3

sistemes micro i xarxes 3

sistemes micro i xarxes 1

sistemes micro i xarxes 2