Què aprendràs a fer?

• Generar els fitxers informàtics i configurar el processador d’imatge.
• Digitalitzar, retocar i tractar imatges per aconseguir la qualitat requerida pel producte gràfic.
• Realitzar la imposició digital de pàgines.
• Obtenir formes impressores mitjançant diversos sistemes.
• Realitzar la il·lustració vectorial per aconseguir la reproducció adequada del producte gràfic.
• Tractar i corregir tipogràficament el text digitalitzat, generant el format adequat.
• Realitzar la maquetació i/o compaginació dels elements gràfics segons el material rebut i l’ordre de treball.
• Realitzar l’arxiu de sortida (PDF o similar) adaptat a les característiques finals d’impressió o plataforma de sortida.

Què estudiaràs?

M01 - Tractament de textos.
M02 - Tractament d’imatge en mapa de bits.
M03 - Imposició i obtenció digital de la forma impressora.
M04 - Impressió digital.
M05 - Compaginació.
M06 - Il·lustració vectorial.
M07 - Identificació de materials en preimpressió.
M08 - Assemblat de publicacions electròniques.
M09 - Formació i orientació laboral.
M10 - Empresa i iniciativa emprenedora.
M11 - Anglès.
M12 - Síntesi.
M13 - Formació en centres de treball (350 hores de pràctiques en empreses).

Quina titulació obtindràs?

• Tècnic en Preimpressió digital.
• Prevenció de riscos laborals: la titulació de Tècnic permet dur a terme responsabilitats professionals equivalents al nivell bàsic en prevenció de riscos laborals.

De què podràs treballar?

• Tècnic en preimpressió.
• Tècnic en tractament de textos.
• Tècnic en tractament d’imatges.
• Maquetador - compaginador digital.
• Tècnic en publicacions electròniques / multimèdia.
• Preparador d’arxius digitals.
• Escanista / especialista de color.
• Tècnic en imposició digital.
• Tècnic en impressió digital.

mes informacio curs3

graficans

preimpressio digital 1

preimpressio digital 2

preimpressio digital 3