Què aprendràs a fer?

Mecanitzar amb les eines i màquines més comunes: torn, fresa, trepant... tant manuals com comandades per ordinador (CNC). Com funcionen i com es realitza el seu manteniment bàsic. Seleccionar en cada moment els materials i les eines més adients per fer una tasca. També desenvoluparàs les teves habilitats en el camp del dibuix industrial, aprenent a fer esquemes i croquis manuals o plànols complexos amb programes de CAD. Finalment, aprendràs a avaluar la qualitat de les peces i conjunts realitzats.

Què estudiaràs?

M01 - Processos de mecanització.
M02 - Mecanització per control numèric.
M03 - Fabricació per abrasió, electroerosió, tall i conformat i processos especials.
M04 - Fabricació per arrencament de ferritja.
M05 - Sistemes automatitzats.
M06 - Interpretació i representació gràfica.
M07 - Metrologia i assaigs.
M08 - Formació i orientació laboral.
M09 - Empresa i iniciativa emprenedora.
M10 - Anglès tècnic.
M11 - Síntesi.
M12 - Formació en centres de treball (380 hores de pràctiques en empreses).

Quina titulació obtindràs?

• Tècnic en Mecanització.
• Prevenció de riscos laborals: la titulació de Tècnic permet dur a terme responsabilitats professionals equivalents al nivell bàsic en prevenció de riscos laborals.

De què podràs treballar?

• Ajustador operari de màquines eines
• Polidor de metalls i esmolador d’eines
• Operador de màquines per treballar metalls
• Operador de màquines eines
• Operador de robots industrials
• Treballadors de la fabricació d’eines, mecànics i ajustadors, modelistes matricers i similars
• Torner, fresador i mandrinador

mes informacio curs3

mecanitzacio 1

mecanitzacio 2

mecanitzacio 3