Instal.lació d'equips d'àudio i vídeo 

MÉS INFORMACIÓ

 Possibilitat de doble titulació en tres anys.

Què aprendràs a fer?

Muntatge, configuració i manteniment d’instal·lacions d’imatge i so, de sistemes domòtics de control, d’equips informàtics per a ús en oficines i empreses, sistemes centralitzats de seguretat i equips de telefonia. Podràs treballar d’instal·lador en empreses d’organització d’espectacles audiovisuals, de telefonia, de seguretat i alarmes, xarxes informàtiques...

Què estudiaràs?

 • Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis
• Infraestructures de xarxes de dades i sistemes de telefonia
• Instal·lacions de megafonia i sonorització
• Circuit tancat de televisió i seguretat electrònica
• Equips microinformàtics
• Instal·lacions domòtiques
• Instal·lacions de radiocomunicacions
• Instal·lacions elèctriques bàsiques
• Electrònica aplicada
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Anglès
• Projecte d’instal·lacions de telecomunicacions
• Formació en centres de treball
(317 hores de pràctiques en empreses)

 

CFGS Instalacions telecomun

 Quina titulació obtindràs?

• Tècnic en Instal·lacions de telecomunicacions.
• Prevenció de riscos laborals: la titulació de Tècnic permet dur a terme responsabilitats professionals equivalents al nivell bàsic en prevenció de riscos laborals.
• Certificació oficial SCHNEIDER per sistemes domòtics i inmòtics KONNEX+ TAC.
• Certificat en AUTOCAD.
• Certificat oficial SCHNEIDER en programació PLC’s M340.
• Possibilitat d’obtenir el títol en un any un cop superat el cicle Instal·lacions elèctriques i automàtiques.

De què podràs treballar?

• Instal·lador d’antenes o de sistemes de seguretat i de telecomunicacions en edificis d’habitatges.
• Tècnic en xarxes locals i telemàtica.
• Instal·lador i muntador d’equips telefònics i telemàtics.
• Tècnic en instal·lacions de so i megafonia.
• Instal·lador i mantenidor de sistemes domòtics.
• Tècnic en instal·lació i manteniment d’equips informàtics i de radiodifusió.

mes informacio curs3

instal de teleco 4

instal de teleco 5

instal de teleco 6

instal de teleco 7