PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES DEL BATXILLERAT
El Batxillerat, amb una durada de dos cursos, és, juntament amb els cicles formatius de grau Mitjà, una de les dues possibles sortides acadèmiques de l’Educació Secundària Obligatòria.

Són uns estudis estructurats en una part comuna i una part diversificada. La part comuna garanteix la formació bàsica de l’alumnat; la part diversificada li permet especialitzar-se d’acord amb les seves preferències i capacitats. D’aquí les diferents modalitats o itineraris curriculars. En el nostre centre s’imparteixen les modalitats de: Ciències i Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials.

Objectius
Els estudis de Batxillerat tenen com a objectiu proporcionar una formació integral i polivalent que prepari adequadament per als estudis superiors (Universitat / Cicles formatius).

Sortides acadèmiques
Un cop superats aquests estudis l’alumne/a podrà:

• Realitzar estudis universitaris en funció de la modalitat cursada, prèvia superació d’una prova d’accés (PAU).
• Accedir als Cicles formatius de grau Superior.

Informació general
Condicions d’accés:
• Estar en possessió del títol de la ESO o haver superat un Cicle formatiu de grau Mitjà.

Titulació:
• L’alumne/a amb qualificació positiva de totes les matèries cursades obtindrà el títol de Batxiller.

Horari:
• Matins de dilluns a divendres, de 8:00h a 14:30h.