Una de les vies per arribar a un cicle de grau Superior és la realització d'un curs oficial d'Accés a grau Superior (CAS) que et garanteix l'accés directe sense necessitat de realització d'una prova.


CURS OFICIAL D'ACCÉS A GRAU SUPERIOR (CAS)

  • Accés directe sense prova

Condicions d'accés
• Haver superat un cicle de grau Mitjà.
• Tenir 18 anys.

Matèries a cursar
Llengua catalana / Llengua castellana / Anglès / Matemàtiques i una matèria específica en funció de l'opció a grau Superior.

Places
105 (Ordre de prioritat en funció de la nota obtinguda en el cicle de grau Mitjà)

Horari
De dilluns a divendres de 8:00 a 13.30h.
 Per a tots aquells que us heu de presentar a la Prova d’accés, Salesians de Sarrià us ofereix un curs per preparar-la adequadament. Dura aproximadament un curs acadèmic. La prova es fa a finals del mes de maig en els centres públics assignats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.


- Curs de Preparació a la Prova d'Accés (CPPA)

Per a tots els qui no reuneixen les condicions per accedir al curs oficial. La nota d’aquest curs no té incidència en la qualificació de la prova.

Condicions d'accés
• Tenir 19 anys l'any de realització de la prova.

Matèries a cursar
Matèries comunes: Llengua catalana / Llengua castellana / Anglès / Matemàtiques
Matèries específiques: A escollir dues, en funció del cicle de grau Superior al qual s'aspira.

mes informacio curs3

acces gs 1

acces gs 2

acces gs 3