Pujada a peu a Montserrat 2017
Inscripció Pujada a peu a Montserrat 2017

La PUJADA A PEU A MONTSERRAT de Salesians de Sarrià està oberta als membres de la comunitat educativa (alumnes, pares i mares, antics alumnes, salesians, personal no docent i professors). Els alumnes poden portar acompanyants prèvia autorització de l’equip de pastoral.

Per inscriure’t a la PUJADA A PEU A MONTSERRAT que organitza l’escola, si us plau:

1. Omple el següent formulari.
2. fes el pagament online.
3. En hores del pati, a CAL REMI, has de:
- Lliurar l'autorització/inscripció signada pels teus pares (si ets menor d'edat) amb el justificant de pagament.
- Lliurar la inscripció d'adults amb el justificant de pagament.

Només realitzant totes aquestes passes, la inscripció es considerarà vàlida

Termini pagament on-line: abans del 13/10/17 a les 23.59 hores.

DADES PERSONALS

Nom
Cognom 1
Cognom 2
DNI
Curs (rel. centre)
Nom alumne familiar/amic
Data de naixement
Mòbil propi
Telèfon casa
Mòbil pares
Email
Com torno
Estat físic: **
** indica si hi ha alguna situació especial que caldria tenir present per part dels responsables (al·lèrgies, asma, epilèpsia, diabetis...)
DOCUMENTSHe llegit i acepto la normativa.

AQUESTA INSCRIPCIÓ NO SERÀ VÀLIDA FINS QUE NO EFECTUIS EL PAGAMENT I EL LLIURAMENT DE L'AUTORITZACIÓ (també majors d'edat) A CAL REMI ABANS DEL 16/10/17 A LES 11,30H AMB EL JUSTIFICANT DE PAGAMENT.
Les vostres dades personals s’incorporaran en els fitxers d'Escoles Professionals Salesianes de Sarrià únicament per a la finalitat de mantenir la comunicació. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal, podreu exercir-ne el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a salesians.sarria@salesians.cat o mitjançant sol.licitud escrita a Salesians de Sarrià, Pg. Sant Joan Bosco, 42, 08017, Barcelona.