Inscripció Cursos Idiomes
Consulta tota la informació en el següent document Informació cursos idiomes, abans de formalitzar la inscripció.

DADES PERSONALS

Nom
Cognoms
DNI
Curs
Telèfon
Email


CURS

Estic interessat/ada en fer el curs:
Marc eurpeu comú de referència per a les llengües:
A1 beginner
A2 elementary
B1 intermediate
B2 upper intermediate
C1 advanced
Horaris disponibles:
Seleccioni un curs...
ESTUDIS PREVIS
Has fet cap curs d'idiomes l'any 2016-2017? SINO

Les vostres dades personals s’incorporaran en els fitxers d'Escoles Professionals Salesianes de Sarrià únicament per a la finalitat de mantenir la comunicació. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal, podreu exercir-ne el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a salesians.sarria@salesians.cat o mitjançant sol.licitud escrita a Salesians de Sarrià, Pg. Sant Joan Bosco, 42, 08017, Barcelona.