Inscripció Cursos Idiomes Estiu
Consulta tota la informació en el següent document Informació cursos idiomes, abans de formalitzar la inscripció.

DADES PERSONALS

Nom
Cognoms
DNI
Curs
Telèfon
Email


CURS

Estic interessat/ada en fer el curs:
Marc eurpeu comú de referència per a les llengües:
A1 beginner
A2 elementary
B1 intermediate
B2 upper intermediate
C1 advanced
Horari: 9:00h a 12:20h
ESTUDIS PREVIS
Has fet cap curs d'idiomes l'any 2016-2017? SINO

Les vostres dades personals s’incorporaran en els fitxers d'Escoles Professionals Salesianes de Sarrià únicament per a la finalitat de mantenir la comunicació. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal, podreu exercir-ne el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a salesians.sarria@salesians.cat o mitjançant sol.licitud escrita a Salesians de Sarrià, Pg. Sant Joan Bosco, 42, 08017, Barcelona.