Inscripció
Preenginyeria Física I i II
Consulta tota la informació en el següent document Informació curs Preenginyeria Física I i II, abans de formalitzar la inscripció.

DADES PERSONALS

Nom
Cognoms
DNI
Curs
Telèfon
Email
Nivell
** Els alumnes amb els coneixements del nivell I o batxillerat poden fer el nivell II.


INFORMACIÓ DEL CURS

Inici: 26-06-17
Final: 17-07-17
Horari: Nivell 1 (18.30h a 21h)
Nivell 2 (15.30h a 18h)
De Dilluns a Dijous.
Durada: 30 hores
Preu: 190€

Les vostres dades personals s’incorporaran en els fitxers d'Escoles Professionals Salesianes de Sarrià únicament per a la finalitat de mantenir la comunicació. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal, podreu exercir-ne el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a salesians.sarria@salesians.cat o mitjançant sol.licitud escrita a Salesians de Sarrià, Pg. Sant Joan Bosco, 42, 08017, Barcelona.