Pujada a peu a Montserrat 2016
Inscripció Pujada a peu a Montserrat 2016

La PUJADA A PEU A MONTSERRAT de Salesians de Sarrià està oberta als membres de la comunitat educativa (alumnes, pares i mares, antics alumnes, salesians, personal no docent i professors). Els alumnes poden portar acompanyants prèvia autorització de l’equip de pastoral.

Per inscriure’t a la PUJADA A PEU A MONTSERRAT que organitza l’escola, si us plau:

1. Omple el següent formulari.
2. fes el pagament online.
3. En hores del pati, a CAL REMI, has de:
- Lliurar l'autorització/inscripció signada pels teus pares (si ets menor d'edat) amb el justificant de pagament.
- Lliurar la inscripció d'adults amb el justificant de pagament.

Només realitzant totes aquestes passes, la inscripció es considerarà vàlida

Termini: abans del 6/10/16 a les 11.30 hores.

Inscripció està tancada

Dades personals:
Nom
Cognom 1
Cognom 2
DNI
Curs (rel. centre)
Nom alumne familiar/amic
Data de naixement
Mòbil propi
Telèfon casa
Mòbil pares
Email
Com torno
Estat físic: **
** indica si hi ha alguna situació especial que caldria tenir present per part dels responsables (al·lèrgies, asma, epilèpsia, diabetis...)
Documents: - Normativa Pujada Montserrat
- Autorització/Inscripció Menors
- Inscripció Adults


He llegit i acepto la normativa.

Inscripció està tancada
AQUESTA INSCRIPCIÓ NO SERÀ VÀLIDA FINS QUE NO EFECTUIS EL PAGAMENT I EL LLIURAMENT DE L'AUTORITZACIÓ (també majors d'edat) A CAL REMI ABANS DEL 6/10/16 A LES 11,30H AMB EL JUSTIFICANT DE PAGAMENT.
Les dades aquí recollides s'incorporen a un arxiu automatitzat per a la gestió de la Presa de dades, propietat d'Escoles Professionals Salesianes de Sarrià inscrit a l'A.P.D. De conformitat amb la Llei 15/1999 de 13 de Desembre de la LOPD, vostè té dret d'accés, cancel.lació i rectificació mitjançant sol.licitud escrita a Salesians de Sarrià, Pg. Sant Joan Bosco, 42, 08017, Barcelona.