Què és la Formació en Centres de Treball?

Són pràctiques formatives no laborals que realitza l'alumnat d'ensenyaments post-obligatoris, en centres de treball mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen l'escola i l'empresa. A Salesians Sarrià afecta a l'alumnat de Cicles formatius, de grau Mitjà i Superior, i de Programes de Formació i Inserció (PFI). Les pràctiques formen part del programa formatiu (curricular) d'aquests ensenyaments i completen l'adquisició de les competències professionals que ha d'assolir l'alumnat (qualificació professional). Al mateix temps, faciliten la incorporació d'aquest alumnat al món laboral (inserció professional). 

 

Què suposen per a l’alumne?


Coneixement del món laboral i de l’empresa així com la possibilitat d’estar en contacte amb la tecnologia més avançada. Completen la seva formació professional capacitant-lo per a la seva incorporació al treball i l’apropa a la “cultura d’empresa”.


Què ofereixen a l’empresa?


Col·laborar en la formació dels joves aprenents relacionant-se amb els centres educatius i la possibilitat de captar futurs operaris especialitzats, oferint al jovent l’accés a la seva primera ocupació. Aquests convenis de col·laboració no impliquen serveis retributius ni cap vinculació laboral.


Què és i com s’estableix un conveni de col·laboració per a la formació en centres de treball?


És un acord entre l’escola i l’empresa, subscrit amb model oficial, per tal que l’alumnat d’ensenyaments secundaris pugui realitzar pràctiques formatives, no retribuïdes, que completen la seva formació teòrica. Aquest model oficial de conveni que facilita l’escola ha de ser autoritzat per la Direcció General de Formació Professional. Cadascuna de les parts implicades es queda amb una còpia signada del conveni autoritzat.


Durada de les pràctiques


La durada de la formació pràctica en centres de treball és la que estableix el disseny curricular del cicle formatiu. Estan distribuïdes en un màxim de 4 hores diàries per 5 dies a la setmana i un total d’entre 350 i 450 hores, en funció del cicle formatiu que es tracti. Hi ha la possibilitat d’altres distribucions horàries, prèvia sol·licitud a la Direcció General de Formació Professional que l’estudiarà de manera particular i l’autoritzarà si ho considera factible.


Assegurança


Un conveni de col·laboració no és un contracte de treball i, l’alumnat en pràctiques no té la consideració de treballador per compte d’altri; per tant no pot ser aplicada cap normativa laboral que reguli les relacions laborals.

L’estada de Formació Pràctica en Centres de Treball va acompanyada per una cobertura per l’alumnat, que queda automàticament assegurat des del moment en que es formalitza la matricula, ja que inclou la quota anual de l’assegurança escolar, que cobreix lesions sofertes en activitats vinculades a la seva condició d’estudiant, una pòlissa d’assegurança d’accidents personals, incloent in itinere, i una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers.

 

Control i seguiment de la formació pràctica en centres de treball


Al centre docent:
El coordinador de formació professional i els tutors de pràctiques professionals.
A l’empresa: Una persona responsable, tutor d’empresa, que en fa el seguiment junt amb el tutor de pràctiques professionals del centre educatiu, del pla d’activitats que l’alumnat ha de realitzar a l’empresa.
A l’administració: El Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals, que s’ocupa d’autoritzar els convenis i donar el suport necessari per fer el seguiment d’aquestes pràctiques.

 

Contacta amb nosaltres: Es protegeix aquesta adreça electrònica contra correu brossa. Necessiteu el JavaScript habilitat per veure-la. 

 

Més detall sobre:

· Normativa de la Formació Pràctica en Centres de Treball, instruccions d'aplicació
· En cas d'accident: centres mèdics autoritzats.
· Salesians de Sarrià, Instruccions FCT (I110)
· Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

 

 

fct 2

fct 1